Ogłoszenia


    Piątek 26 października 2018

    Informacja dla mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie dot. projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków