Ogłoszenia


  Środa 6 września 2023

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje, że
  w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na
  realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla
  Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków
  Funduszu Solidarnościowego.