Ogłoszenia


  Czwartek 7 lipca 2022

  Informacja dotycząca szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą


  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z piątym raportem opublikowanym przez IUNG-PIB w Puławach, dotyczącym aktualnego stanu zagrożenia suszą rolniczą, stwierdzono wystąpienie suszy również na terytorium województwa podkarpackiego:

  http://susza.iung.pulawy.pl/komentarz/2022,04

  Aktualny stan zagrożenia suszą dla Gminy Wielopole Skrzyńskie podawany jest na stronie internetowej:

  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1815052

  Zaleca się stałą, we własnym zakresie weryfikację czy Państwa uprawy są objęte suszą, gdyż raporty ulegają ciągłej aktualizacji.

  Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji ds. szacowania strat.

  Wnioski o oszacowanie strat  należy zatem składać indywidualnie WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną poprzez aplikację, która dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Usługi dla Rolnika (uprawa roślin)  

  https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika

  Wnioski mogą złożyć tylko producenci rolni, którzy złożyli wnioski o płatności obszarowe i posiadający Profil Zaufany.

  Wszelkich informacji dotyczących wniosku o oszacowanie strat spowodowanych suszą, Profilu Zaufanego, a także pomocy technicznej w obsłudze aplikacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 4 oraz pod nr telefonu 17 2214 463.