Ogłoszenia


  Środa 12 października 2022

  Informacja dotycząca szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą


  Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą można składać do 31 października 2022r.

  Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji ds. szacowania strat.

  Wnioski o oszacowanie strat należy zatem składać indywidualnie WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną poprzez aplikację, która dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Usługi dla Rolnika (uprawa roślin) (https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika). Wnioski mogą złożyć tylko producenci rolni, którzy złożyli wnioski o płatności obszarowe i posiadający Profil Zaufany.

  Wnioski o pomoc rządową (odszkodowanie) wraz z protokołem oszacowania strat można składać do 15 listopada br. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ropczycach tj. o przyznanie pomocy finansowej dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.