Ogłoszenia


  Środa 6 listopada 2019

  INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 roku huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, został przedłużony do 15 listopada br.

  Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR w Ropczycach.
  Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

  Wszelkich informacji udzielają pracownicy w siedzibie ARiMR w Ropczycach oraz pod nr telefonu
  17 22 10 620.