Ogłoszenia


  Wtorek 5 grudnia 2023

  Informacja o wynikach konkursu pn. „Rozświetlamy Polskę”            z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta.

  Gminie Wielopole Skrzyńskie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 548 720 zł na inwestycję pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”.


  Celem zadania jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez wymianę kilkunastoletnich, opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy LED posiadające wymagane certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i, z co najmniej 60 miesięczną gwarancją i  możliwością w zakresie sterowania oświetleniem (załączanie i wyłączanie lamp o właściwej porze, regulacja natężenia oświetlenia w sposób adekwatny do potrzeb, sygnalizowanie nieprawidłowości w oświetleniu).

  Odpowiednie oświetlenie dróg i ulic ma kluczowe znaczenie dla komfortu mieszkańców bezpośrednio wpływając na poprawę  bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg i chodników, a także zminimalizowanie liczby groźnych wypadków czy napaści ma tle rabunkowym. Wysokiej jakości produkty oświetleniowe, trwałe, a jednocześnie energooszczędne zapewnią wyższą efektywność energetyczną i dbałość o środowisko przez ograniczone wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery, co konsekwencji pozwoli na oszczędności na kosztach energii sięgające minimum 50%.  Realizowane zadanie będzie miało także pozytywny wpływ na estetykę przestrzeni publicznej poprzez ujednolicenie zastosowanych opraw oświetleniowych. Planowana modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie wpisuje się w plan redukcji emisji gazów cieplarnianych i jest doskonałym przykładem konkretnych działań, które w bardzo krótkim okresie mogą ograniczyć zużycie energii elektrycznej wypełniając postulaty wynikające m.in. z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wielopole Skrzyńskie.