Ogłoszenia


  Środa 8 listopada 2023

  Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku pn ,,Platforma e-usług publicznych w Gminie Wielopole Skrzyńskie"

  Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach konkursu „Cyfryzacja” z  Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027”.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Platforma e-usług publicznych w Gminie Wielopole Skrzyńskie”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej ze 144 złożonych wniosków, zakwalifikowano 131.

  planowana wartość projektu: 3 198 476,32 zł

  planowane dofinansowanie: 2 686 720,10 zł

  budżet gminy: 511 756,22 zł