Ogłoszenia


  Poniedziałek 20 maja 2024

  Informacja o wynikach

  Szanowni Państwo z radością informuję, iż wniosek pn. „Poprawa jakości oferty edukacyjnej samorządowych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie’’ został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania.


  W  ramach projektu przewidziano:

  1. a) Roboty budowlane w zakresie budowy windy i przebudowy istniejącego podjazdu przed wejściem do SP w Brzezinach.

      b) Roboty budowlane w zakresie modernizacji toalet i sal komputerowych, które obejmą m. in. modernizację toalet w Szkole Podstawowej w Brzezinach (na I i II piętrze z wyodrębnieniem w węźle sanitarnym części męskiej, damskiej i toalety dla osób niepełnosprawnych)

  2. Budowa nowych sieci komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownie komputerowe (STEAM), wykonanie sieci komputerowych z uwzględnieniem ilości stanowisk komputerowych w SP w Wielopolu Skrzyńskim, Broniszowie, Brzezinach, Nawsiu i Gliniku.Łącznie 86 stanowisk.

  3. Zakup wyposażenia 5 pracowni STEAM (komputerowych).

  W ramach zadania zaplanowano zakup wyposażenia pracowni w urządzenia multimedialne, interaktywne – dostosowane do potrzeb placówek oświatowych oraz uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauczania robotyki i programowania to m.in.:

  - komputery uczniowskie i  nauczycielskie wraz z niezbędnym oprogramowaniem,

  - zestawy robotów do programowania ,

  - zestawy do nauki programowania,

  - monitory interaktywne,

  - drukarki.

  W ramach wyposażenia przewidziano zakup krzeseł i biurek do sal informatycznych.

  Planowana wartość całkowita projektu:1 617 449,03

  Planowane dofinansowanie: 1 374 831,64 zł

  Wkład budżetu gminy: 242 617,39 zł

   

  Link do wyników:

  https://drive.google.com/file/d/1__uyjXgeDRJHRZbK0vWWqtUTo7oqsVdM/view?usp=sharing