Ogłoszenia


  Środa 9 grudnia 2020

  Kolejne środki dla Gminy Wielopole Skrzyńskie!

  1 milion złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Podczas konferencji prasowej 8 grudnia 2020 r. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart ogłosiła wyniki naboru z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 452 mln zł trafiło do województwa podkarpackiego. W tym 1 000 000 – 1 milion złotych trafi do Gminy Wielopole Skrzyńskiej. Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki? Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować zadanie inwestycyjne dotyczące zaopatrzenia w wodę w Miejscowości Broniszów, Glinik i Wielopole Skrzyńskie.


  Zadanie polega na budowie 6,3 km sieci wodociągowej w Broniszowie, Gliniku i Wielopolu Skrzyńskim. Powstanie ujęcie wody, 300 mb sieci przesyłowej i modernizacja stacji uzdatnia wody w Broniszowie. Planujemy także montaż 29 hydrantów zapewniających ochronę przeciwpożarową mieszkańcom obszaru objętego inwestycją.

  Przedsięwzięcie zapewni stały dostęp do dobrej jakości wody dla dodatkowych 60 gospodarstw domowych, Szkół Podstawowych w Broniszowie, Gliniku i Wielopolu Skrzyńskim oraz Przedszkola i Żłobka w Wielopolu Skrzyńskim.

  Dla przypomnienia Gmina Wielopole Skrzyńskie wnioskowała na realizację tego przedsięwzięcia o dofinansowanie w wysokości 1 408 600 zł.

  Link do relacji z konferencji prasowej Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/ogromne-srodki-dla-podkarpacia/