Ogłoszenia


  Piątek 8 września 2023

  Konferencja nt. Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, innowacje technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji

  Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne o. Podkarpacki w imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zapraszają na wyjątkową konferencję dotyczącą sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz innowacji technologicznych.
  Konferencja skierowana jest do przedstawicieli edukacji, nauki, biznesu oraz samorządów.


  Podczas konferencji zaplanowano m.in. wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, cyberzagrożeń, luk kompetencyjnych w sektorach. Nie zabraknie także różnorodnych

  warsztatów – np. z zakresu możliwości wykorzystania VR i AR, druku 3D, roli sektorów ICT w projekcie Bezpieczny Samorząd oraz cyberzagrożeń (hejtu i mowy nienawiści) prowadzony przez Forum Bezpiecznego Internetu.
  Na warsztaty obowiązują oddzielne zapisy podczas rejestracji. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat. Opisy warsztatów znajdują się w załączniku. W planie są także panele dyskusyjne prowadzone przez ekspertów z branży oraz networking.
  Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Dla uczestników zamieszkałych ponad 50 km od miejsca konferencji możliwe jest zapewnienie bezpłatnego noclegu. Przewidziano także zwrot kosztów dojazdu.
  Projekty Rad Sektorowych współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oba projekty realizują w partnerstwie Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

  1. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu działania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie. Warsztat ma na celu wsparcie samorządów w procesie przygotowania wniosków grantowych oraz oferty w zakresie przewidzianym projektem. W trakcie konferencji będzie również punkt konsultacyjny projektu.
  2. Warsztaty dla nauczycieli: Odpowiedzialność za start kariery zawodowej w kontekście używania hejtu i mowy nienawiści. W trakcie warsztatu nauczycielki i nauczyciele zostaną przygotowani do poprowadzenia w swojej placówce edukacyjnej zajęć dla uczniów dotyczących używania hejtu oraz mowy nienawiści i ich wpływu na wizerunek w sieci uczniów oraz startu w dorosłe życie. W trakcie warsztatu poruszone zostaną takie zagadnienia:
  • Jakie mody panują wśród uczniów w Internecie w kontekście publikowania treści i dlaczego może okazać się to ryzykowne
  • Jak publikowane treści mogą wpłynąć na karierę zawodową młodego człowieka
  • Jak działy HR wykorzystują media społecznościowe w procesie rekrutacji
  • Jaka jest rzeczywistość cyfrowa młodych Polaków w kontekście doświadczania hejtu i mowy nienawiści
  • Jak rozróżniać hejt od mowy nienawiści
  • Jakie prawne konsekwencje może ponieść osoba używająca hejtu i mowy nienawiści
  • Które symbole w przestrzeni publicznej mogą być uznane za propagowanie mowy nienawiści
  1. Warsztat dla nauczycieli z podstaw obsługi gogli VR, tak by wskazać im szerokie możliwości zintegrowania nowoczesnych technologii z wymogami podstawy programowej i tokiem lekcji. Dodatkowym elementem warsztatów będzie wskazanie aplikacji edukacyjnych, które wykorzystują technologię AR. Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów, a zarazem praktyków, co pozwoli nauczycielom na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności przydatnych w ich codziennej pracy.
  2. Wstęp do druku 3D – Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z wybranymi technologiami druku 3D. Co więcej dowiedzą się jak praktycznie wykorzystać tę technologię w edukacji, przy realizacji projektów czy tworzeniu pomocy dydaktycznych. Warsztaty dostarczą podstawowej wiedzy z obsługi drukarek, przygotowania plików pod druk oraz oprogramowania. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać drukarki 3D do rozwijania w uczniach kreatywności, umiejętności problem-solving oraz zrozumienia zastosowań technologii 3D w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria, medycyna czy architektura. Warsztaty te zachęcają do eksperymentowania i innowacyjnego myślenia, co stanowi cenny element edukacji nowoczesnych uczniów i studentów.


  Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie https://konferencje.radasektorowa.pl
  Serdecznie zachęcamy do rejestracji!