Ogłoszenia


  Piątek 21 kwietnia 2023

  Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich i Kół Gospodyń "Planuję. Kupuję. Gotuję - nie marnuję"

  W ramach obchodów 30–lecia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Kół Gospodyń z terenu województwa podkarpackiego.

       Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich lub Kół Gospodyń z terenu województwa podkarpackiego, które znajdują się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich dostępnym na stronie internetowej https://krkgw.arimr.gov.pl/ albo są wpisane rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.  


  Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap konkursu to przesłanie zgłoszenia, komisyjna ocena prac konkursowych i wybór Laureatów konkursu. Drugi etap konkursu to uczestnictwo Laureatów konkursu wraz z przedstawieniem do degustacji potraw przygotowanych w ramach nagradzanych Zgłoszeń podczas Gali zorganizowanej w ramach obchodów 30 - lecia WFOŚiGW w Rzeszowie.

  Zgłoszenie

       Uczestnik przesyła Zgłoszenie pocztą elektroniczną od 7 marca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. na adres e-mail Funduszu: biuro@wfosigw.rzeszow.pl z tytułem wiadomości „Konkurs Kół Gospodyń” albo listem poleconym na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów. W przypadku przesłania Zgłoszenia pocztą elektroniczną Uczestnik przesyła skan podpisanego Formularza. Za termin Zgłoszenia pocztą elektroniczną uznaje się datę wpływu na skrzynkę e-mailową podaną powyżej natomiast dla wersji papierowej przyjmuje się datę nadania papierowej postaci Zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej.

  Nagrody

  • Organizator ustanawia w ramach Konkursu równoważne nagrody pieniężne za zajęcie 1-10 miejsca w wysokości 2.500,00 zł.

  Terminy

  1. Termin na przesłanie Zgłoszeń rozpoczyna się od 7 marca 2023 r., natomiast upływa 28 lipca 2023 r.
  2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 26.09.2023 r.

  Więcej szczegółów: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

  W załączeniu:

  1. Regulamin konkursu