Ogłoszenia


  Poniedziałek 6 maja 2024

  Konkurs na film pt. „Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem  LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”


  Szanowni Państwo,

  LGD C.K Podkarpacie zaprasza do udziału w Konkursie na film pt. „Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem   LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.                                                                       

  Celem konkursu jest popularyzacja i promocja działalności LGD C.K. Podkarpacie, aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa własnej okolicy, promocja efektów realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie, rozszerzenie wiedzy na temat obszaru LGD C.K. Podkarpacie, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD C.K. Podkarpacie. 

  Prace powinny przedstawiać przykłady zmian jakie nastąpiły w danej gminie / miejscowości dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich na obszarze LGD C.K. Podkarpacie (np. plac zabaw, siłownia zewnętrzna,  turystyka, rekreacja, obiekt dziedzictwa kulturalnego, historycznego, zabytek itp.).

  Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Prace należy przesyłać lub dostarczać osobiście na adres biura LGD C.K. Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec w terminie do 10.06.2024 r. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek Konkurs na film „ Jak fundusze europejskie pozyskane za pośrednictwem LGD C.K. Podkarpacie zmieniły naszą Małą Ojczyznę”.

   

   Zapraszamy do udziału w konkursie

   

  Link do oficjalnej strony: http://ckpodkarpacie.eu/artykul/konkurs-na-film-pt-jak-fundusze-europejskie-pozyskane-za-posrednictwem-lgd-ck-podkarpacie-zmienily-nasza-mala-ojczyzne,345/