Ogłoszenia


  Czwartek 28 grudnia 2023

  Kształtowanie przyszłości województwa podkarpackiego

  Mając ma względzie przyszłość województwa podkarpackiego proszę o Twój wkład w postaci wypełnienia ankiety.


  Celem tego badania ankietowego jest zebranie wieloaspektowych spostrzeżeń na temat różnych aspektów kluczowych dla rozwoju regionu – od wzrostu gospodarczego po wzbogacenie kulturowe, rozwój infrastruktury i zrównoważony rozwój środowiskowy. Twój udział będzie kamieniem węgielnym, na którym zostanie zbudowana nasza zbiorowa wizja przyszłości. Uzyskane informacje zostaną opracowane w formie raportu i przekazane decydentom podkarpackich samorządów.

   

  Udział w tej ankiecie jest prosty a formularz jest dostępny online pod adresem http://bit.ly/44fx2jZ .

  Twój cenny wkład bezpośrednio przyczyni się do kompleksowej strategii, która będzie kształtować naszą wspólną przyszłość.

   

  Niech Twój głos będzie siłą przewodnią transformacji naszego regionu. Razem stwórzmy przyszłość, która będzie angażująca, innowacyjna i odzwierciedli nasze wspólne aspiracje.

   

  Dołącz do nas w tworzeniu dziedzictwa, które będzie rozbrzmiewać przez wieki – Twój wkład się liczy!

   

  Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.