Ogłoszenia


  Czwartek 12 maja 2022

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne płatności w ramach PROW

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).


  Info

   

  Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

  Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.

  Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty.