Inwestycje


  Środa 19 kwietnia 2023

  Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Wielopole Skrzyńskie na dz.3420

  Zakończono pracę drogowe na drodze wewnętrznej w m. Wielopole Skrzyńskie. Przedmiotowa inwestycja w całości została sfinasowana ze środków własnych. 


  Przedmiotem zamówienia było wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej zlokalizowanej w m. Wielopole Skr. na dz. 3420.

  Zakresem prac zostały objęte takie roboty jak:

  • remont przepustu zlokalizowanego na cieku wodnym Liwek
  • profilowanie terenu 
  • wykonanie korytowania
  • wykonanie nasypu przy drodze asfalowej 
  • ułożenie płyt ażurowych na całym odcinku drogi