Inwestycje


    Środa 19 kwietnia 2023

    Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Wielopole Skrzyńskie na dz.3420

    Zakończono pracę drogowe na drodze wewnętrznej w m. Wielopole Skrzyńskie. Przedmiotowa inwestycja w całości została sfinasowana ze środków własnych.