Ogłoszenia


  Czwartek 28 marca 2024

  „Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”

  Szanowni Państwo z radością informujemy, iż wniosek pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego                w Rzeszowie z dnia 26 marca 2024 r.


  W  ramach projektu przewidziano następujące zadania:

   

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Wielopole Skrzyńskie Postronie

  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Nawsie etap I i II

  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Glinik Etap I

  4. Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE


   

  Planowany termin zakończenia projektu: październik 2025

  Planowana wartość całkowita projektu:17 420 387,70 

  Dofinansowanie: 14 381 319,26

  Wkład budżetu gminy: 3 039 091,44 zł

   

  Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ochronę lokalnego środowiska naturalnego.

  Link do wyników:

  https://drive.google.com/file/d/1vPKLSSX4sDNMfQ5vdWFfsrv3eVa6l_tA/view?usp=sharing