Ogłoszenia


  Środa 31 stycznia 2024

  Na łamach czasopisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” opracowano „Ranking wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014–2021”

   Na łamach czasopisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” opracowano „Ranking wykorzystania środków UE przez samorządy w latach 2014–2021”.

  Budżet wieloletni Unii Europejskiej skończył się w 2020 roku, ale zgodnie                           z obowiązującymi regułami środki mogły być wydawane jeszcze w kolejnych latach. 

  W rankingu posłużono się danymi ze sprawozdań budżetowych o faktycznie poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatkach, a nie zestawieniami umów zawartych na realizację kolejnych projektów. W ostatnich latach regiony intensywnie i rozważnie wydatkowały środki unijne.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie w opublikowanym rankingu „Wspólnoty” w kategorii gminy wiejskie w Polsce zajęła 77 miejsce wśród 1523 analizowanych gmin.

  Dzięki pozyskanym dotacjom z UE Gmina Wielopole Skrzyńskie efektywnie zrealizowała szereg inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców.

  Systematycznie pozyskujemy środki na kolejne ważne dla naszej społeczności przedsięwzięcia.

   

  Link do Rankingu:

  https://drive.google.com/file/d/1ussaoJxlCtNjcXW47KHQgKGoIddQG7Xq/view?usp=sharing