Ogłoszenia


  Sobota 11 sierpnia 2018

  Nabór dodatkowy do projektu pn. Nowa Jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały

  Ogłaszamy nabór dodatkowy do udziału w projekcie pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 Priorytet IX: „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.


  Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci w wielku od 3 do 6 lat.

  Rekrutacja trwa do 25 sierpnia 2018 roku.

  Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w Zespole Obsługi Szkól i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim – w Biurze Projektu Nr tel. (017) 22 14 922 oraz w placówkach przedszkolnych objętych realizowanym  projektem.