Ogłoszenia


  Wtorek 12 listopada 2019

  Nabór wniosków o dotację na odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej”

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaprasza rolników do składania wniosków dotyczących  usunięcia odpadów z działalności rolniczej :

  • folii  rolniczej,
  • siatek do owijania balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)


  Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji                w/w zadania.

  Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2020 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę

  Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

  Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie, pok.   nr 4  oraz na stronie internetowej urzędu.

  Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy WielopoleSkrzyńskie pok. nr 4 do 28 listopada 2019 r.

  Poniżej wniosek do pobrania