Ogłoszenia


  Piątek 28 października 2022

  Nabór wniosków w ramach programu " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przystępuje do
  realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze
  środków Funduszu Solidarnościowego.