Ogłoszenia


  Wtorek 21 maja 2024

  Nowe kwalifikacje – lepsze jutro. Zindywidualizowany program wsparcia osób pracujących z terenu województwa podkarpackiego

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Nowe kwalifikacje – lepsze jutro. Zindywidualizowany program wsparcia osób pracujących z terenu województwa podkarpackiego”


  Numer Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0039/23

  Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

  Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian

  Działanie FEPK.07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

  Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.

  TERMINY REKRUTACJI

  I edycja – 24.05.2024 – 07.06.2024

  II edycja – WRZESIEŃ 2024 r.

  GRUPA DOCELOWA:

  • osoby w wieku aktywności zawodowej: 18-64 lata
  • osoby pracujące, uczące się lub zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych
  • osoby ubogie pracujące
  • osoby odchodzące z rolnictwa

  FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

   

  WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

  • przygotowanie dla każdego Uczestnika Projektu indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego
  • pomoc Doradcy Zawodowego w zakresie realizacji ścieżki zawodowej
  • indywidualne szkolenia zawodowe zgodnie z oczekiwaniami Uczestników Projektu
  • 3-miesięczne staże zawodowe
  • SZKOLENIA ZAWODOWE: ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  • STAŻE ZAWODOWE: badania lekarskie, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu

   

  DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

  OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU!

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

  Dofinansowanie projektu z UE: 794 222,33 zł

  www.mapadotacji.gov.pl

   

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W BIURZE PROJEKTU:

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

  ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

  pon.-pt.; 08:00-16:00

  tel. (17) 227-02-58; e-mail: info@e-nil.pl

  www.nil.kolbuszowa.pl

  SPOTKANIE INFORMACYJNE:

  23.05.2024 r. godzina 10:00 - Biuro Stowarzyszenia „NIL” w Kolbuszowej

  Projekt realizowany zgodnie z zasadą nieczynienia znaczącej szkody środowisku