Inwestycje


  Piątek 18 listopada 2022

  Nowy sprzęt ratowniczy już w dyspozycji Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Zakup quada ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Gminy Wielopole Skrzyńskie", w ramach naboru WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA ZADANIA POLEGAJĄCE NA ZAKUPIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH SŁUŻĄCYCH WYKONYWANIU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ NA WYPADEK KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM JEJ SKUTKOM.


  Nowy quad ratowniczy wraz z wyposażeniem będzie w dyspozycji Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia róznego rodzaju klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych.

  W ramach projektu zakupiono:

  Pojazd marki Polaris, model: Sportsman 570 posiadający specjalne wyposażenie tj.

  - przyczepę transportową lekką,

  - pług szybkiego montażu przeznaczony do odśnieżania, jak również do przeładunku materiałów sypkich np. piasku w przypadku powodzi.

  - wyciągarkę,

  - kufer tylni z siedzeniem,

  - osłony dłoni wraz z podgrzewanymi manetkami.

  Całkowita wartość zadania: 61 900,00 zł.

  W tym udzielona dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie: 35 000,00 zł.

  Wkład własny: 26 900,00 zł