Inwestycje


    Piątek 18 listopada 2022

    Nowy sprzęt ratowniczy już w dyspozycji Szefa Zespołu Zarządzania  Kryzysowego Gminy Wielopole Skrzyńskie

    Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Zakup quada ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Gminy Wielopole Skrzyńskie", w ramach naboru WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA ZADANIA POLEGAJĄCE NA ZAKUPIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH SŁUŻĄCYCH WYKONYWANIU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ NA WYPADEK KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM JEJ SKUTKOM.