Ogłoszenia


  Wtorek 15 września 2020

  O co zapytamy w spisie rolnym?

  Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
  Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
  Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

   


  Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):

  • użytkowanie gruntów;
  • powierzchnia zasiewów;
  • zwierzęta gospodarskie;
  • nawożenie;
  • ochrona roślin;
  • budynki gospodarskie;
  • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
  • działalność gospodarcza;
  • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
  • aktywność ekonomiczna;
  • chów i hodowla ryb.
  Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376