Ogłoszenia


  Czwartek 25 lutego 2021

  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich prowadzi projekt badawczy pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”.


  Celem projektu jest pogłębianie i aktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

  Projekt badawczy jest skierowany do organizacji wiejskich, działających m. in. na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Pierwszym etapem badania, jest stworzenie Bazy Danych Organizacji Wiejskich, w której gromadzone są podstawowe informacje o organizacjach. Informacje zebrane za jej pośrednictwem zostaną uzupełnione i pogłębione w kolejnych etapach.
  Projekt realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finansowany ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.  Projekt trwa do 31.12.2021 r.

   

  Link do wypełnienia formularza Bazy znajdą Państwo na stronie: https://www.faow.org.pl/baza/