Ogłoszenia


    Wtorek 15 listopada 2022

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" miejscowości Wielopole Skrzyńskie