Gospodarka odpadami komunalnymi


  Czwartek 2 lipca 2020

  ODPADY KOMUNALNE - KALENDARZE ODBIORU ODPADÓW 2020/2021

  Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz informacje o opłatach.


  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach:

  •  za styczeń, luty i marzec do 31 marca
  •  za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca
  •  za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września
  •  za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia

  Wpłaty można dokonać:

  • w kasie Urzędu Gminy pok. 24 II piętro
  • na indywidualne konto bankowe lub ogólny rachunek opłaty śmieciowej nr:  41 9173 0002 0000 0273 2000 1060 BS Wielopole Skrzyńskie
   (z adnotacją „opłata śmieciowa” podając dane osoby składającej deklarację )