Ogłoszenia


  Poniedziałek 6 listopada 2023

   

  Przedstawiamy propozycję przystąpienia do ogólnopolskiej akcji "OSP na straży środowiska". Projekt realizowany we współpracy z profesjonalnym recyklerem - firmą MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko.


  Akcja polega na zbieraniu zużytych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń, za które Druhowie otrzymują dodatkowe środki finansowe, wyliczone na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.

  Do tej pory do akcji dołączyło już ponad 720 jednostek, a liczba ta stale rośnie. Dzięki aktywności Druhów i społeczności lokalnych udało się dotąd pozyskać ponad

   1 200 000 zł, a najwyższą kwotą zebraną przez jednostkę OSP w ramach projektu było imponujące  13 872 zł za jedną zbiórkę elektrycznych śmieci.

  Zebrane sprzęty zostają następnie przekazane do specjalistycznych zakładów, gdzie podlegają właściwemu przetworzeniu, co oprócz waloru edukacyjnego, stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego i wpisuje się w strategię „Florian 2030”.

  W najbliższych dniach wspólnie z gminnymi jednostkami OSP z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie przeprowadzimy taką akcję, prosimy o zaangażowanie.