Ogłoszenia


  Środa 9 sierpnia 2023

  Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich

  Od 1 sierpnia br.  wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.


  Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

  Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość kwoty 225 euro/ha. tj. ok.1000zł/ha

  W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Więcej informacji i wzór oświadczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023 lub do pobrania poniżej.