Ogłoszenia


  Piątek 8 marca 2024

  ,,PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIE''

  Szanowni Państwo z radością informuję, iż wniosek pn. ,,PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE WIELOPOLE SKRZYŃSKIEzostał pozytywnie oceniony           i wybrany do dofinansowania, uzyskując 84,5 pkt.  


  Projekt dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027  FEPK.01.02 Cyfryzacja.

  Wartość projektu: 3 198 476,32 zł

  Przyznane dofinansowanie: 2 686 720,10

  Wkład własny: 511 756,22 zł

  W ramach projektu zaplanowano zmodernizowanie i uruchomienie Platformy e-usług publicznych z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (EBOM) – portalu oferującego usługi przeznaczone dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych realizujących procedury administracyjne na terenie gminy.

  Portal eBOM zapewni komunikację z petentami na bazie systemu powiadomień za pomocą komunikatów SMS, e-mail oraz wiadomość PUSH na dedykowaną aplikację mobilną uruchomioną w ramach alternatywnego dostępu do platformy eBOM. W zakresie realizacji płatności platforma eBOM będzie zintegrowana z rejestrami systemów dziedzinowych urzędu odpowiedzialnych za naliczanie i księgowanie zobowiązań oraz z dostawcą płatności elektronicznych - wybraną Krajową Instytucja Płatniczą posiadającą zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach modernizacji system zostanie także zintegrowany z centralnymi platformami usługowymi ePUAP oraz biznes.gov.pl, systemem eDoręczeń, aplikacją dla sprawozdawczość jednostek budżetowych Besti@, Krajowym Systemem eFaktur (KSeF).

  1. Platforma e-usług publicznych eBOM będzie obejmowała:

  -e-należności  gdzie podatnik będzie miał możliwość za pomocą uruchomionej aplikacji elektronicznej podglądu należności i dokonania zapłaty należności kartą kredytową lub przelewem za wszystkie podatki i opłaty lokalne na rzecz Gminy.

  -e-woda – system oparty na zdalnym odczycie urządzeń pomiarowych,  umożliwiający mieszkańcowi m.in.  elektroniczne  sprawdzenia zobowiązania za zużycie wody       i ścieki wraz   z możliwością dokonania płatności elektronicznej.

  -e-rada  - modernizacja  usługi „e-rady” dotyczącej transmisji  obrad Rady Gminy,  w ramach zadania zaplanowano wymianę sprzętu komputerowego dla radnych                   i obsługi Rady Gminy.

  -e-pracownik - system mający na celu usprawnienie  pracy pracowników poprzez m.in. elektroniczny obieg dokumentów  pozwalający np. przypisać zadania dla pracownika, ułatwienie pracy zdalnej.

  2. Cyberbezpieczeństwo – modernizacja istniejącej strony internetowej  www Urzędu Gminy i BIP poprzez  dostosowanie do obowiązujących i wymaganych  standardów dostępności m.in. integracji z systemami wsparcia dla osób niedosłyszących  - tłumacz języka migowego, zastosowanie wielojęzyczności strony.

  3. Wdrożenie systemu monitorowania środowiska w pięciu miejscowościach Gminy – umożliwiającego bieżące pomiary czynników szkodliwych tj. pyłów, dodatkowo będzie prowadzony pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego. Zebrane dane będą udostępnione w uruchomionym portalu e-BOM.

  4.  Digitalizację zasobów GIS- zaplanowano zdigitalizowanie  i udostępnienie  następujących zbiorów danych:

  - rejestr lamp ulicznych ,

  - rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

  5. Szkolenia wszystkich pracowników urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie  z obsługi nowo powstałych systemów i zmodernizowanych w ramach projektu e-usług.

  6. Zakup profesjonalnego sprzętu komputerowego dla potrzeb UG Wielopole Skrzyńskie.

  Termin realizacji projektu: 31.12.2025 r.

  https://drive.google.com/file/d/1FcTqE_CEEtdtD-cj_DTVxGcd9U0EAHku/view?usp=sharing