Ogłoszenia


  Piątek 24 lutego 2023

  PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja" oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023" zapraszają do składania wniosków w ramach kolejnego naboru prowadzonego w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2023.

   


  Głównymi celami tego ogólnopolskiego Programu są:  zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

  W ramach planowanego konkursu organizatorzy chcą przekazać mieszkańcom województwa podkarpackiego działających na rzecz organizacji pozarządowym oraz działających w ramach grup nieformalnych i samopomocowych łączną kwotę - 606.400,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie  ścieżce dotacyjnej tj.:

  - Ścieżka I - Oddolne inicjatywy mieszkańców;

  - Ścieżka II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „rozwój młodej organizacji";

  - Ścieżka III – Wsparcie działań promocyjnych;

  - Ścieżka IV - Mikrodotacje branżowe;

  W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

  Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem  22 lutego i trwać będzie do 20 marca 2023 r. roku, godz. 16:00.

  Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r.

  Szczegółowe informacje będzie można uzyskać podczas spotkania informacyjnego, które odbędzie się  2 marca 2023 r.  (czwartek) godz. 16:30  w sali ślubów w Ratuszu Urzędu Miasta w Sędziszowie Małopolskim. 

  Więcej informacji na stronie internetowej http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/