Wydarzenia


  Piątek 18 listopada 2022

  Podpisanie umowy na realizację II etapu inwestycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystępuje do realizacji II Etapu zadania dotyczącego poprawy jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.

  18 listopada 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie, a Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym tj. Przedsiębiorstwem Remontowo – Budowlanym „REMBUD” SP. Z O.O ze Strzyżowa, a następnie przekazano plac budowy.


  Przypomnijmy, że w ramach I Etapu prac powstał tzw. stan surowy budynku. Zadanie swoim zakresem obejmowało m.in. wykonanie prac ziemnych wraz z instalacjami, wykonanie fundamentów, budowę murów oraz wykonanie stropów.

  Natomiast II etap zadania będzie polegać na wykończeniu dobudowanej części budynku dydaktycznego poprzez wykonanie m.in.:

  - wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu,

  - roboty wykończeniowe wewnątrz budynku m.in. posadzki, ścianki działowe, izolacje termiczne, wylewki, podłogi, prace malarskie itp.,

  - wykonanie instalacji,

  - wykonanie elewacji i docieplenia.

  Ponadto zaplanowano dostawę niezbędnego wyposażenia obiektu.

  Po zakończeniu wszelkich prac budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd na zewnątrz, winda, toalety dostosowane do potrzeb.

  Wartość zawartej umowy z wykonawcą II Etapu inwestycji wynosi 7 895 595,77 zł.

  W tym otrzymane dofinansowanie: 2 008 056,00 w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska oraz 5 839 148 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

  Termin realizacji zadania to 15 miesięcy od zawarcia umowy na realizację inwestycji.

  Klikając w link poniżej można prześledzić prace wykonane w ramach I etapu inwestycji.

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/rozbudowa-szkoy-podstawowej-im-karola-olszewskiego-w-broniszowie/920/