Ogłoszenia


  Czwartek 19 października 2023

  PODPISANIE UMOWY NA TERMOMODERNIZACJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NAWSIU

   

  19 października 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie, a Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu”.


   

  W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Adrianna Sulimirska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, Pani Gabriela Walczak Skarbnik Gminy Wielopole Skrzyńskie, a także wykonawca inwestycji Pan Tomasz Wojtyna Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „Rembud”.

  W ramach inwestycji  planowane jest wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu poprzez m.in. ocieplenie ścian, stropu, wykonanie drenażu i hydroizolacji, modernizacja kotłowni, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kWp. W wyniku realizacji zadania zmniejszymy zapotrzebowanie na energię niezbędną do funkcjonowania placówki, tym samym obniżymy koszty bieżące, ponadto dzięki inwestycji stworzymy lepsze warunki do nauki eliminując: zawilgocenia, grzyb, hałas i poprawimy estetykę przestrzeni publicznej w centrum miejscowości gdzie usytuowana jest szkoła. 

  Wartość inwestycji w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  tzw. POIiŚ wynosi: 2  251 799,20 zł, w tym dofinansowanie 100 % kosztów kwalifikowanych czyli wartość netto inwestycji tj. 1830 731,06 zł.

  Dodatkowo na realizację przedmiotowej Inwestycji Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (z tego źródła finansowane będą koszty niekwalifikowane w programie POIiŚ).

  Całkowita wartość inwestycji (kwota podpisanej umowy): 3 131 388,29 zł

  Kwota grantu ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  (100 % kosztów kwalifikowanych): 1  830 731,06 zł