Wydarzenia


  Piątek 16 lutego 2024

  Podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg”

  16.02.2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie,a Wykonawcą Firmą PDM Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowego S. A. z Dębicy wyłonionym w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg”.

  .


   

  W podpisaniu umowy uczestniczyli: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Łukasz Dziok Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Gabriela Walczak Skarbnik Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Piotr Olszówka dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych w BGK, a także wykonawca inwestycji Pan Piotr Jarosz Prezes firmy PDM Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowego S. A. z Dębicy

  Zadanie polega na przebudowie łącznie ok 10 km dróg położonych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie w tym:

  - 1 odcinek drogi w Nawsiu - ok 280 m

  - 3 odcinki dróg w Broniszowie - ok 700 m

  - 9 odcinków dróg w Brzezinach - ok 2,582 km,

  - 8 odcinków dróg w Gliniku - ok 2,340 km,

  - 16 odcinków dróg w Wielopolu Skrzyńskim - ok 3,701 km .

  Inwestycja obejmuje przebudowę dróg o szerokości ok. 3,5 m poprzez wykonanie odwodnienia, w przypadku konieczności niezbędnej podbudowy, nawierzchni asfaltowych, oraz rozbiórki i przebudowy zjazdów i przepustów, a także oznakowanie przebudowanych dróg .

  Zadanie zostało podzielone na 3 części.

   

  Całkowity koszt zadania wynosi: 6 833 501,88zł

  Kwota dofinansowania : 6 491 826,00zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

  Wkład własny 5% - 341 675,88zł