Wydarzenia


    Piątek 16 lutego 2024

    Podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg”

    16.02.2024 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie,a Wykonawcą Firmą PDM Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowego S. A. z Dębicy wyłonionym w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg”.

    .