Ogłoszenia


  Środa 18 października 2023

  Podziękowanie za udział w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie!

  Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział  w Wyborach Parlamentarnych, za wysoką frekwencję wynoszącą   w naszej Gminie 68,96%. Pomimo Waszego zaangażowania przegraliśmy pojedynek na frekwencję w powiecie  ropczycko-sędziszowskim z Gminą Iwierzyce, która osiągnęła  wynik 72,32%.

  Frekwencja Krajowa to 74,38%, osiągnięty przez nas poziom był niższy od frekwencji krajowej i sprawił, że nie udało się nam uzyskać: „1 miliona zł na Remizę” oraz „1 miliona na Budżet Obywatelski”. Zdobyliśmy „250 tysięcy zł na rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich, Orkiestr Dętych oraz Zespołów Ludowych” oraz  „250 tysięcy złotych na funkcjonowanie sportowego klubu”.    

  Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze bardziej się zdyscyplinujemy i zmotywujemy aby frekwencja była wyższa i dzięki temu uda nam się zdobyć więcej środków dla Naszej Gminy.

  To dzięki Waszym wyborom wielu Kandydatów uzyskało dobre wyniki. W imieniu swoim i mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie gratuluje osiągniętego wyniku Kandydatom na Posłów Rzeczpospolitej Polskiej i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej  z nadzieją na dalszą owocną współpracę dla naszej Społeczności.

   Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar