Ogłoszenia


  Piątek 24 maja 2024

  Pomoc dla producentów zbóż


  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na podstawie którego uruchomiono pomoc w formie dopłat dla producentów zbóż.

  Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

  Stawki pomocy są zróżnicowane i będą wynosiły:

  • 200 zł/t zbóż sprzedanych od 1stycznia do 10 marca,
  • 300 zł/t zbóż sprzedanych od 11 marca do 31 maja 2024 r.

  w przeliczeniu na 1 ha upraw zbóż.

  Wnioski o przyznanie pomocy producenci zbóż  mogą składać do 5 czerwca br.
  w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowyc