Ogłoszenia


    Wtorek 15 września 2020

    Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

    Pomoc w ramach ogłoszonego działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.