Inwestycje


  Wtorek 28 listopada 2023

  „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa".

  24 listopada 2023 roku odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi, w której wzięli udział: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Zbigniew Tymuła kierownik RDW Mielec, Pani Teresa Litak Inspektor PZDW, Radni Gminy z miejscowości Glinik : Pani Zofia Bieszczad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Górski, wykonawca Pan Grzegorz Ozga, Pan Bogdan Sobaś kierownik robót, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Glinika z nauczycielami.


  W dniu 24.11.2023 dokonano  odbioru częściowego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa".

   Dzięki tej inwestycji  wybudowano już łącznie 703 mb chodnika dla pieszych wraz z 3 zatokami autobusowymi. Po stronie lewej powstał odcinek chodnika o długości ok. 364 mb począwszy od P. Pazdana. Chodnik zakończyła zatoka autobusowa, która usytuowana została naprzeciw zjazdu na drogę Glinik Podlas Dział. Ponadto na przebudowywanym odcinku drogi  po stronie prawej powstała zatoka autobusowa z nawierzchni z kostki brukowej  o dł. ok 56 m. Zatoka jest zlokalizowana naprzeciwko P. Bokoty. Druga część zadania obejmuje budowę 283 m chodnika po stronie prawej wraz z zatoką autobusową za budynkiem kółka rolniczego.

  Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszów:  Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego

  Wartość inwestycji : 1 091 879,14 zł

  Wykonawca: Firma Transportowo-Usługowa Jan Dziedzic z Bukowej