Inwestycje


    Wtorek 28 listopada 2023

    „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa".

    24 listopada 2023 roku odbyła się uroczystość symbolicznego przecięcia wstęgi, w której wzięli udział: Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Zbigniew Tymuła kierownik RDW Mielec, Pani Teresa Litak Inspektor PZDW, Radni Gminy z miejscowości Glinik : Pani Zofia Bieszczad, Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir Górski, wykonawca Pan Grzegorz Ozga, Pan Bogdan Sobaś kierownik robót, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Glinika z nauczycielami.