Ogłoszenia


  Piątek 13 maja 2022

  Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie

  13 maja 2022 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie  podpisała  umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o  powierzenie grantu na realizację projektu pn. "Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie".


  W ramach projektu zaplanowano działania w trzech obszarach:

  1. Cyfryzacja Urzędu Gminy - zakup łącznie 12 szt. komputerów z systemem operacyjnym; serwer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do wirtualizacji wraz z wdrożeniem.

  2. Edukacja cyfrowa urzędników - szkolenia stacjonarne dla administratorów sieci teleinformatycznej urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu, oprogramowania i pracy z nowoczesnymi technologiami.

  3. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych zaplanowano m.in. zakup specjalistycznego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

  Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wielopole Skrzyńskie na drodze teleinformatycznej poprzez: zwiększenie stopnia cyfryzacji oraz cyfrowej odporności na zagrożenia Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

  Wartość projektu to 242 820,00 zł – dofinansowanie w formie grantu - 100 % wydatków kwalifikowanych.

  Kolejnym etapem realizacji projektu będzie przygotowanie postepowania przetargowego oraz wyłonienie wykonawcy zadania.

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach mechanizmu REACT-EU Programu Polska Cyfrowa.