Ogłoszenia


  Poniedziałek 31 grudnia 2018

  Poprawa Warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańćów północno-wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie Etap - VI poprzez budowe sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik i Broniszów

  Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją pragnę poinformować, że nasza Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji ważnej dla mieszkańców inwestycji – kontynuowania budowy wodociągów w Gliniku i Broniszowie, w ramach zadania pn. „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców  północno-wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie Etap – VI poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Glinik i Broniszów”.


  W lipcu br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, który uzyskał 80 punktów,  trzecie miejsce na liście rankingowej i gwarancje uzyskania dofinansowania do budowy ponad 16 km wodociągu.

  Uzyskane dofinansowanie pozwoli dokończyć budowę zaprojektowanej sieci wodociągowej w Gliniku. W ramach zadania wybudujemy dodatkowe 8 990,7 mb wodociągu, wykonamy także odcinki przyłączy na długości 1 908,5 mb.

  Dotacja umożliwi  kontynuowanie prac przy budowie wodociągu w Broniszowie, powstanie kolejne  5 174,6 mb wodociągu oraz odcinki przyłączy na długości 862,3mb.

  Wartość całkowita projektu to 2 890 840,85 zł,  natomiast otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP wyniesie  1 715 006,87 zł.

  Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2020 roku.

  Dzięki tej inwestycji mieszkańcy uzyskają całoroczny dostęp do dobrej jakości wody pitnej spełniającej odpowiednie normy, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Glinika i Broniszowa. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno -gospodarczy gminy. Powstaną dogodne warunki do rozwoju budownictwa jednorodzinnego.

  Mam nadzieje, że uda się zrealizować tę inwestycję w planowanym zakresie i terminie, a wybudowana infrastruktura będzie służyła mieszkańcom przez szereg kolejnych lat.