Ogłoszenia


  Poniedziałek 7 lutego 2022

  PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" NA ROK 2022

  PROGRAM "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" NA ROK 2022
  ROZEZNANIE POTRZEB SENIORÓW W ZAKRESIE
  REALIZACJI PROGRAMU "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" MODUŁ II
   


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskieseniorów w wieku 65 lat i więcej w w/w Programie.

  GOPS planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

  W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

  Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa tylko seniorom, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

  W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

  "Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

  Usługa”opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu byłaby BEZPŁATNA dla mieszkańców naszej Gminy.

  Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 10 lutego 2022 r.
  KONTAKT:
  e-mail: gopswielopoleskrz@ops.net.pl lub pod numerem telefonu 17 2214320, 17 2220885