Ogłoszenia


    Piątek 26 listopada 2021

    PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2021-2030

    FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2021-2030: FORMULARZ