Ogłoszenia


  Piątek 29 grudnia 2023

  PRZEKAZANIE WYPOSAŻENIA DLA OSP NAWSIE Z FUNDUSZU MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

  W dniu 28 grudnia 2023  roku w Nawsiu nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. Uroczystego przekazania dokonał Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar wraz z Komendantem Gminnym OSP Panem Piotrem Siuśko i pracownikiem Urzędu Gminy ds. ppoż. Panem Andrzejem Kisiel. Na przekazanie sprzętu przybyli strażacy OSP Nawsie i OSP Wielopole Skrzyńskie.

  Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.


  Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dotację  w kwocie 29 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup drabiny strażackiej ratowniczej, 2 kompletów ubrań strażackich specjalnych, 2 sztuk hełmów strażackich bojowych, 7 sztuk latarek z uchwytem do hełmu, radiotelefonu przenośnego HYTERA oraz kompletu dysków świetlnych  na potrzeby jednostki OSP Nawsie.

  Wartość w/w sprzętu to 30 000,00 zł

  Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości: 29 700,00 zł

  Wkład własny finansowany z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie – 300,00 zł