Ogłoszenia


  Czwartek 11 marca 2021

  Punkty czerpania wody


  Informacja dla mieszkańców

  Gmina Wielopole Skrzyńskie od dnia 08.03.2021r. w miejscowościach Glinik i Broniszów uruchomiła punkty czerpania wody dla mieszkańców. Punkty znajdują się przy budynkach OSP w/w miejscowościach. 
  Wykonanie i uruchomienie takowych instalacji było odpowiedzią na liczne potrzeby mieszkańców, którzy jeszcze nie posiadają przyłączy do gminnych sieci wodociągowych, a okresowo zmagają się z problemami dostępu do wody z własnych studni.
  Woda w punktach czerpanych jest woda uzdatnioną i nadaje się do celów spożywczych. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z wody w miarę swoich potrzeb. 
  W razie wystąpienia potrzeby uzyskania większych ilości wody np.. do celów gospodarczych ,należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie p. Dariuszem Brzozą (17) 22 14 819, 887 788 575