Inwestycje


  Środa 16 października 2019

  Remont kwatery z I wojny światowej znajdującej się na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Etap II

  Zakończono II etap inwestycji, która swoim zakresem obejmowała renowację części cmentarza wojennego znajdującego się w Wielopolu Skrzyńskim.

  W ramach zadania kontynuowano rozpoczęte w roku ubiegłym prace związane z odnową mogiły upamiętniającej żołnierzy poległych w bitwie podczas I Wojny Światowej.


   

   


  Odnowiony cmentarz wojenny to miejsce spoczynku 380 żołnierzy armii austriackiej i armii rosyjskiej, którzy zginęli podczas bitwy na bagnety, jaka miała miejsce w maju 1915 roku na obszarze Wielopola Skrzyńskiego.

  Z upływem czasu miejsce pamięci ulegało w naturalny sposób zniszczeniu m.in. na skutek czynników atmosferycznych. Dzięki wsparciu finansowemu, które zostało przyznane naszej gminie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki, przeprowadzono prace remontowe, które znacząco poprawiły stan techniczny i estetyczny cmentarza.

   

  Dla przypomnienia w ramach I Etapu inwestycji w 2018 roku wykonano pomnik nagrobny z piaskowca wraz z tablicą upamiętniającą poległych w bitwie. Na realizację I etapu inwestycji samorząd uzyskał wówczas 35 000,00 zł.

   

  Aktualnie w ramach II etapu przeprowadzono następujące prace:

  - roboty ziemne - niwelacja istniejącego terenu,

  - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz obrzeży z palisady - dojście do cokołu głównego oraz plac wokół niego,

  - zakreślenie miejsca pod "Stelle" ozdobne poprzez wykonanie obrzeży z palisady i wysypanie kamienia ozdobnego,

  - budowa muru ozdobnego z kształtek betonowych,

  - wykonanie nasadzeń z krzewów iglastych - tuja ozdobna 8 szt.

  Na realizację II etapu inwestycji Decyzją Wojewody Podkarpackiego przyznana została naszej gminie dotacja celowa w wysokości 30 000,00 zł.

   

  Gmina Wielopole Skrzyńskie zamierza wnioskować w 2020 roku  do Wojewody Podkarpackiego o przyznanie kolejnych środków na zakończenie wszystkich prac przewidzianych w koncepcji zagospodarowania terenu cmentarza.

  W ramach III etapu zadania zaplanowano wykonanie ogrodzenia wyznaczającego część cmentarza wojennego, montaż dwóch tablic, na których umieszczony zostanie rys historyczny dotyczący bitwy z 1915 roku oraz nazwiska osób biorących udział w tym wydarzeniu. Wzdłuż powstałej ścieżki prowadzącej do pomnika głównego zamontowane zostaną "Stelle" ozdobne w ilości 6 sztuk.

  Klikając w link poniżej, można zapoznać się z informacją dotyczącą  realizacji I Etapu inwestycji:

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/remont-kwatery-z-i-wojny-swiatowej-znajdujacej-sie-na-cmentarzu-w-wielopolu-skrzynskim-wraz-z-zagospodarowaniem-terenu/298/