Ogłoszenia


  Poniedziałek 25 stycznia 2021

  "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"

  Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. na terenie subregionu II województwa podkarpackiego, który obejmuje powiaty: strzyżowski, ropczycko- sędziszowski, dębicki, mielecki, tarnobrzeski oraz miasto Tarnobrzeg .
  Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2020-2022 poprzez utworzenie 358 miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym.

   

  Więcej informacji poniżej w dokumentach do pobrania.