Ogłoszenia


  Piątek 6 sierpnia 2021

  Rozpoczęły się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wielopole Skrzyńskie na lata 2021 – 2030

  Szanowni Państwo!

  Strategia rozwoju gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie!


  W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej gminy.
  Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: dwosko@wielopole.eu  lub złożenie na Sekretariacie Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie do dnia 30 sierpnia 2021 r.
  Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link, dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.
  Wystarczy kliknąć w link: 
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6wA9DG8rpSUjgnO5eemNmQFujtsrIuQ_TyWnvBmQnjyBqJg/viewform?usp=sf_link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „prześlij”.
   
  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie
  Marek Tęczar